previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

מבנה LTR ממוקם בפארק התעשיה בר לב בסמוך לכרמיאל. המבנה משמש כבית תוכנה ופיתוח בתחום ההי-טק. המבנה מתוכנן על פי עקרונות התכנון המקיים וכולל במרכזו אטריום מגונן המאפשר החדרת אור טבעי ואוורור פאסיבי. כמו כן, מעטפת המבנה בחזיתות הדרומית, מזרחית ומערבית מתוכננת כמעטפת כפולה. המעטפת הכפולה משפרת מאד את יכולת המבנה להתמודד עם עומסי חום וקרינה ישירה של השמש תוך שמירה על מבטי נוף ושקיפות.