previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

במשך שנים רבות פעל השוק העירוני בקריית אתא בשצ”פ בין מבני מגורים באופן לא מוסדר.
בשנת 2010 הוקם השוק החדש, בן 4000 מ"ר, בשולי העיר, על הגבול שבין אזור התעשייה והשדות החקלאיים המקיפים את העיר ממערב.
האתגר היה להקים שוק מקורה בתוך פחות משנה. גורם הזמן והמיקום השפיעו באופן ישיר וניכר על אופיו ועיצובו: השוק בנוי מאלמנטי בטון טרומיים ומקונסטרוקציית פלדה פריקה, כך שבמקביל להקמת התשתיות והביסוס הוכנו חלקי המבנה אשר מעל למפלס הרצפה במפעל הטרומי ובמסגריות. מידותיו האורכיות של המגרש הכתיבו את צורתו הליניארית של המבנה, המחולק לשני “רחובות” ראשיים אשר לצידם מסודרים דוכני המכירה. במרכז החלל תוכננו אזורי גינון וישיבה המאפשרים אתנחתא קלה לבאי השוק.
חתך המבנה מאפשר קליטה של זרימת האוויר באמצעות גגוני צד משופעים המנתבים את האוויר למרכז החלל. הגג המרכזי מאפשר אוורור פאסיבי באמצעות “פנס”, דרכו גם חודר אור טבעי למבנה.