previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

דרך ארוכה עשתה טחנת הקמח מאז המאה השנייה לפנה"ס, אז הונעה ע"י כוח המים, באמצעות גלגל טחינה אופקי. טחנת הקמח המודרנית היא פרויקט רב מערכתי מורכב מבחינה טכנולוגית. בפרוייקט זה השתתפו חברות תכנון רבות ובראשן חברת Buhler השוויצרית, אשר תכננה וסיפקה את המכונות וציוד הטחינה המתקדם ביותר בעולם.
הפרוייקט הוקם בשנת 2018 בשטח של כ-7000 מ"ר כלל שיפוץ מסיבי של מבנה הטחנה הישן והתאמתו לציוד וסטנדרטים עכשוויים, בנית אגף חדש כולל ממגורות לקמח, אגף משרדים, מחסן תוצ"ג, אזורי אריזה ושילוח, בור קבלה, סילואים וכיו"ב.

'אמבולנס' של נעה קירל המצולם כולו בטחנת הקמח-